טכנולוגיית גלגול קר מדויק היא סוג של שיטת יצירה קרה, המשמשת להוצאת החלקים הסיבוביים בצורת טבעת כדי להשיג את המוצרים המוגמרים בטמפרטורה רגילה.הגלגול הקר המדויק יכול להפוך את הגודל והצורה של חומר העבודה לערך התיאורטי של המוצר המוגמר.היתרונות הם: 1. יכול לשפר משמעותית את ניצול החומר ויעילות העיבוד.בהשוואה לשיטת הסיבוב המסורתית, הגלגול הקר המדויק יכול להגדיל את שיעור החיסכון בחומר ב-10% ~ 15%, כך שניתן יהיה לעבד את טבעות המיסבים ולהפחית את עלות העיבוד.2. יכול לשפר את איכות המוצר המוגמר.בגלל שיטת הגלגול, ייעול המתכת בתוך החלק רציף ומלא, גרגר המתכת אחיד וקטן יותר, המבנה קומפקטי יותר, כך שניתן לשפר את חוזק החלק.יחד עם זאת, בגלל הלחץ המשטח השיורי של המוצר המוגמר, העיוות של החלקים לאחר טיפול בחום קטן יותר.3. יכול לחסוך באנרגיה, לשפר את סביבת העבודה.בהשוואה למות החישול, נפח הגלגול המדויק הנדרש קטן יותר, יכול להפחית באופן משמעותי את רעש העיבוד, אפקט חיסכון באנרגיה ברור.בהשוואה לבלט שנעשה על ידי סיבוב, הרעש והאבק קטנים יותר.כאשר חומר העבודה מגולגל, הגלגלת דוחפת את חומר העבודה להסתובב, וגליל הליבה לוחץ את חומר העבודה תחת הדחיפה של הגלגל התומך המחובר באופן קבוע להתקן ההזנה, ובכך מגולגלת חומר העבודה.


זמן פרסום: 29 בדצמבר 2021